Ochrona mikrobiologiczna

Opracowaliśmy szereg innowacyjnych preparatów nadających ochronę mikrobiologiczna dla praktycznie każdego wyrobu.

Produkty na bazie nanosrebra, nanomiedzi, anotlenku cynku, nanotlenku tytanu oraz ich kombinacje pozwalają uzyskać produkty właściwościach aktywnego zwalczania mikroflory bakteryjnej i grzybiczej w każdych warunkach.

Opracowane nano dodatki zostały zaprojektowane tak, by nie ingerować w procesy produkcyjne wyrobu (stanowią niewielki udział w masie wyrobu i nie wymagają stosowania specjalnych urządzeń).

Koloid to rodzaj zawiesiny, w którym cząsteczki zawieszone w rozpuszczalniku posiadaj rozmiar nie przekraczający 100 nm. Rozdrobnienie (dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej.

Tak mały rozmiar sprawia, że cząsteczki nie opadają na dno zbiornika – gwarantuje to ich utrzymanie w toni rozpuszczalnika.

Wiedza oraz wykorzystywane technologie pozwalają nam na uzyskiwanie nano komponentów w postaci proszkowej. Głowna zaleta stosowania tego rozwiązania to doskonałe właściwości już przy niewielkim dodatku proszku.

Granulaty polimerowe z aktywnymi cząstkami srebra.

Granulaty polimerowe

Granulaty polimerowe stworzone w naszym laboratorium to wyrób ze sprawdzonym, biobójczym działania srebra na bakterie i zarodniki grzybów. Srebro i jego komponenty charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania i trwałością. 

Innowacyjne nano produkty pozwalają uzyskiwać właściwości przeciwdrobnoustrojowe, samooczyszczające, antystatyczne, hydrofobowe oraz ochronne przed promieniowaniem UV. 

Posiadamy w swojej ofercie szereg tworzyw polimerowych wysyconych srebrem do bezpośredniego użycia w produkcji. Stosowana technologia pozwala wysycać srebrem tworzywa na bazie: PE, HDPE, LDPE, UHDPE, PP, PC, PVC, PLA, PGA, PMMA i inne. Dzięki temu nie zachodzi konieczność modyfikowania procesów produkcyjnych, a jedynie stosowania niewielkiego dodatku w masie surowca.


 W zależności od zawartości srebra w gotowym wyrobie otrzymujemy różne poziomy zabezpieczania mikrobiologicznego. Poniżej przykładowe aplikacje w gotowym wyrobie:

1-5 ppm  – zabezpieczenie struktury tworzywa przed negatywnym działaniem bakterii

80-120 ppm – biostatyka zahamowanie wzrostu kolonii bakterii na powierzchni tworzywa

150-400 ppm – biobójczość likwidacja kolonii bakterii na powierzchni tworzywa


Skuteczność działania antybakteryjnego powierzchni wyrobów polimerowych z nanoAg została potwierdzona w rygorystycznych testach przeprowadzonych według międzynarodowej normy ISO 22.196: „Plastics. – Measurement of antibacterial activity on plastics surface”.

Przewagą aktywnego srebra nad środkami chemicznymi jest jego permanentne działanie związane z systematycznym wydzielaniem jonów srebra niszczących mikroorganizmy. Powierzchnia pokryta aktywnym srebrem uniemożliwia ich rozwój i ogranicza do minimum ryzyko infekcji. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego, na każde Państwa pytania odpowiemy w przeciągu 72 godzin:

kontakt@hadwao.net