Proces wdrożenia technologii

Aplikacje nanokomponentów

Proces wdrożenia technologii

Podstawową cechą naszych technologii jest prostota procesów aplikacji nanokomponentów: wsyp lub wlej i zamieszaj.

Proces wdrożenia technologii:

  1. Producent przekazuje krótką, ogólną informacje o składzie chemicznym surowca (bez szczegółów co do receptur) oraz jego fizyczne próbki
  2. Po testach, laboratorium przygotowuje próbki nanokomponentu potrzebne do wykonania próbnej partii wyrobów
  3. Producent przesyła próbki wyrobów do badań w wybranym przez siebie laboratorium, celem uzyskania właściwej dokumentacji lub certyfikatu
  4. Uzgadniamy zasady dostaw i szczegóły procesów przemysłowej aplikacji
  5. Docelowa aplikacja dozowana jest w postaci płynnego koloidu lub suchego proszku zawierającego nanocząstki lub nanokompozyty
  6. W zależności od zastosowanej technologii, cecha biobójczości będzie występowała w całej strukturze wyrobu albo w wybranej warstwie.