Nanozwiązki

Koloidy, proszki, granulaty polimerowe

Koloid to rodzaj zawiesiny, w której cząsteczki zawieszone w rozpuszczalniku posiadają rozmiar nie przekraczający 100 nm.

Zawiesina koloidalna – zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z nich jest rozproszona w drugiej.

Opracowana technologia, pozwala nam na uzyskanie nanokomponentów w postaci proszkowej. Uzyskujemy doskonałe właściwości już przy niewielkim dodatku komponentu.

Identyfikator produktuOpisZastosowaniePojemność
KW Nano Ag 4000Wodny koloid srebra - stężenie 4000 ppmDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, środki czystości, materiały budowlane, środki ochrony roślin itp; rozpuszczalnik - woda dejonizowana1 kg
ORG Nano Ag 4000Koloid srebra w układzie organicznym (toluen) - stężenie 4000 ppmDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników niepolarnych - żywice, żelkoty, farby, lakiery, top-coat'y itp; rozpuszczalnik - Toluen1 kg
GEL Nano Ag 50Hydrożel z nanosrebrem o stężeniu 50 ppm1 kg
KW Nano Cu 4000Wodny kolod miedzi - stężenie 4000 ppm Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, środki czystości, materiały budowlane, środki ochrony roślin itp; rozpuszczalnik - woda dejonizowana1 kg
KW Nano Au 1000Wodny koloid złota - stężenie 1000 ppmDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki; rozpuszczalnik - woda dejonizowana1 kg
Hydrofilowy Nano SiO2Hydrofilowy proszek nanokrzemionkiDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, środki czystości, materiały budowlane, środki ochrony roślin itp. Składnik aktywny - nanotlenek krzemu10 kg
Hydrofobowy Nano SiO2Hydrofobowy proszek nanokrzemionkiDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników niepolarnych - kosmetyki, materiały budowlane itp. Składnik aktywny - nanotlenek krzemu10 kg
POWDER Nano Ag HydrofilowyProszek nanosrebra na nonokrzemionce hydrofilowej - 100 000 ppmDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, materiały budowlane, ceramika, środki ochrony roślin itp.1 kg
POWDER Nano Ag HydrofobowyProszek nanosrebra na nonokrzemionce hydrofobowej- 100 000 ppmDodatek do produktów na bazie rozpuszczalników niepolarnych - kosmetyki, materiały budowlane, lakiery, żywice itp.1 kg
GC ORG Nano Ag 4000Koloid srebra o stężeniu 4000 ppm w rozpuszczalniku organicznym do funkcjonalizacji gelcoat’ów1 kg
Nano TiO2 UV 100 000 Wodny żel na bazie zawisiny koloidalnej, fotokatalitycznego nanotlenku tytanu (IV) (anataz) o stężeniu 100 000 ppm1 kg
Nano Fe 10 000Wodny koloid tlenku żelaza (III) o stężeniu 10 000 ppm1 kg
Nano ZnONanotlenek cynku (struktura laminarna) w postaci proszkowej1 kg
POWDER NWWWielościenne nanorurki węglowe w postaci proszkowej1 kg
Nano GrGrafen w postaci proszkowej100 gram