Nano-metale

Wytwarzamy koloidy metali, w których zawieszone cząsteczki posiadają rozmiar nie przekraczający 100 nm. Nanometale pozyskiwane w naszych laboratoriach są niejonowe, co oznacza że występują w formie czystego chemicznie metalu.

Metale w wersji jonowej są obdarzone ładunkiem elektrycznym przez co wykazują gorszą aktywność przeciwdrobnoustrojową (znacznie gorzej wnikają do komórek bakterii czy grzybów), są bardziej podatne na chemiczną inaktywację ze strony związków chemicznych (strącanie, kompleksowanie) oraz podatne na niekontrolowaną redukcję np. pod wpływem promieniowania UV. Szczególnie widoczne jest to w przypadku srebra, którego jonowa wersja ulega przebarwieniu i inaktywacji pod wpływem promieniowania UV.

Specjalizujemy się w syntezie nanocząsteczek metalicznego srebra, miedzi i złota.

Nano cząsteczki srebra cechują się właściwościami
przeciwdrobnoustrojowymi, skierowanymi głównie przeciwko bakteriom. Nano cząsteczki metalicznej miedzi, również wykazują właściwości
przeciwdrobnoustrojowe aczkolwiek wykazują znacznie wyższą aktywność przeciwgrzybiczą.

Nano miedź wraz z nano srebrem działają na przedstawicieli różnych grup, również szczepów, które uodporniły się na działanie środków biobójczych.