Reklamacje


REKLAMACJA:


  1. Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HadwaoNet, która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 7-18 w dni robocze.
  2. Firma HadwaoNet  zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.
  3. Reklamacja zostaje uwzględniona jedynie w przypadku nakładania powłoki przez pracownika firmy HadwaoNet. Informujemy o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  4. Reklamacje można składać pod adresem wskazanym poniżej:

KONTAKT:

HadwaoNet

Beata Kurowska PHU

Ul. Wileńska 51 A

05-200 Wołomin
tel. 796 362 413, 606 366 413
kontakt@hadwao.net
NIP: 757 142 12 82
REGON: 147362700

5. Reklamacje należy składać pisemnie pod adres wskazany powyżej. Każda złożona reklamacja będzie rozpatrywana w jak najszybszym terminie.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę HadwaoNet wynosi 14 dni. Do tego czasu Klient pisemnie zostanie poinformowany przez Sprzedawcę czy jego żądanie zostało przyjęte czy odrzucone.

shutterstock_217613194