Proszki

Wiedza oraz wykorzystywane technologie pozwalają nam na uzyskiwanie nano komponentów w postaci proszkowej. Głowna zaleta stosowania tego rozwiązania to doskonałe właściwości już przy niewielkim dodatku proszku.