Koloidy

Koloid to rodzaj zawiesiny, w którym cząsteczki zawieszone w rozpuszczalniku posiadaj rozmiar nie przekraczający 100 nm. Rozdrobnienie (dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej.

Tak mały rozmiar sprawia, że cząsteczki nie opadają na dno zbiornika – gwarantuje to ich utrzymanie w toni rozpuszczalnika.