Granulaty polimerowe z aktywnymi cząstkami srebra

Granulaty polimerowe z aktywnymi cząstkami srebra.

Granulaty polimeroweGranulaty polimerowe stworzone w naszym laboratorium to wyrób ze sprawdzonym, biobójczym działania srebra na bakterie i zarodniki grzybów. Srebro i jego komponenty charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania i trwałością. Zabezpiecza powierzchnie wyrobów polimerowych przed rozwojem kolonii bakterii i grzybów oraz tworzeniem się tzw. biofilmów. 

Oferujemy usługę nanoszenia na powierzchni granulatów koloidu srebra o wielkościach nanometrycznych w stężeniu od 500 do 10 000 ppm w kilogramie granulatu. Opracowana autorska metoda pozwala na nie inwazyjną aplikację srebra w granulacie poprzez domieszkowanie go do podstawowego surowca. Nie zmieniamy właściwości fizycznych i chemicznych samego granulatu. 

Wielkość nanocząstek srebra badano przy pomocy urządzenia Zetasizer Nano ZS. Linia przerywana na wykresach przedstawia uśredniony rozkład wielkości cząsteczek: X nm/100%.  Wyniki przedstawia poniższa tabela:

Granulaty polimerowe


 W zależności od zawartości srebra w gotowym wyrobie otrzymujemy różne poziomy zabezpieczania mikrobiologicznego. Poniżej przykładowe aplikacje w gotowym wyrobie:

1-5 ppm  – zabezpieczenie struktury tworzywa przed negatywnym działaniem bakterii

80-120 ppmbiostatyka zahamowanie wzrostu kolonii bakterii na powierzchni tworzywa

150-400 ppm – biobójczość likwidacja kolonii bakterii na powierzchni tworzywa


Skuteczność działania antybakteryjnego powierzchni wyrobów polimerowych z nanoAg została potwierdzona w rygorystycznych testach przeprowadzonych według międzynarodowej normy ISO 22.196: „Plastics. – Measurement of antibacterial activity on plastics surface”.

Przewagą aktywnego srebra nad środkami chemicznymi jest jego permanentne działanie związane z systematycznym wydzielaniem jonów srebra niszczących mikroorganizmy. Powierzchnia pokryta aktywnym srebrem uniemożliwia ich rozwój i ogranicza do minimum ryzyko infekcji. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego, na każde Państwa pytania odpowiemy w przeciągu 72 godzin:

kontakt@hadwao.net